Deweloper opóźnia się z oddaniem mieszkania

Deweloper opóźnia się z oddaniem mieszkania

Deweloperzy coraz częściej nie dotrzymują terminów umownych, w zakresie oddania mieszkania. Jako powód wskazują problemy kadrowe, trudną sytuacje na rynku pracy, niekorzystne warunki pogodowe, opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych. Warto wiedzieć, że brak wydania lokalu lub zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w terminie uprawnia nas do dochodzenia odszkodowania. Deweloperzy pomimo niedochowania umownych terminów nie poczuwają się do wypłaty należnych

Czytaj więcej »