Deweloper opóźnia się z oddaniem mieszkania

Deweloperzy coraz częściej nie dotrzymują terminów umownych, w zakresie oddania mieszkania. Jako powód wskazują problemy kadrowe, trudną sytuacje na rynku pracy, niekorzystne warunki pogodowe, opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych. Warto wiedzieć, że brak wydania lokalu lub zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w terminie uprawnia nas do dochodzenia odszkodowania.

 

Deweloperzy pomimo niedochowania umownych terminów nie poczuwają się do wypłaty należnych odszkodowań za opóźnienie w wydaniu lokalu.

 

Umowa deweloperska może przewidywać wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wydaniu lokalu. Pamiętaj, że zbyt niska wysokość kary umownej w umowie deweloperskiej może stanowić klauzulę niedozwoloną, która narusza twoje interesy jako konsumenta. Umowa może, także nie przewidywać kar umownych za opóźnienie w wydaniu lokalu. Pozostaje nam wówczas dochodzenie roszczenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji zwyczajnie wyliczasz w jakiej wysokości straty poniosłeś, w związku z opóźnieniem wydania lokalu.

 

Wśród możliwych szkód można wymienić:

1) koszt wynajęcia mieszkania podczas oczekiwania na wydanie lokalu,

2) podwyższone odsetki od umowy kredytowej,

3) większe ubezpieczenie pomostowe,

4) utracone korzyści, z uwagi na brak możliwości pobierania czynszu z tytułu najmu lokalu,

5) utracone zadatki na rzecz wykonawców,

6) utracone korzyści w postaci zysku, jaki nabywca mógłby uzyskać w związku z zamieszkaniem w nowo kupionym mieszkaniu np. dalsza konieczność opłacania żłobka, szkoły dla dziecka,

7) wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny.

 

W przypadku zainteresowania wsparciem prawnym, w zakresie dochodzenia odszkodowania od dewelopera za opóźnienie się w wydaniu mieszkania, prosimy o kontakt z Kancelarią Adwokacką Sieńko i Partnerzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *